Anaokulu

Ana Sayfa Anaokulu

Yaşam başarısını temel hedef alan okulumuz; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile, insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, dürüst, duyarlı, problem çözebilen, karar verebilen, hak ve sorumluluklarını bilen ve yerine getirebilen, analiz ve sentez yapabilen, işbirliği ve paylaşma davranışları kazanmış, saygılı, duygularının farkında olan, hayata hazır bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiştir.

Final Anasınıfı'nda;

Yabancı dil

Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem, yabancı dil öğrenme açısından hayati bir öneme sahiptir. Cyprus Final Anasınıflarında öğrencilere yabancı dil eğitimi her gün düzenli olarak yabancı ve Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Ayrıca sınıflarda okul öncesi programı uygulayan anasınıfı öğretmenleri ile birlikte, verilen tüm yönergeleri ve yapılan etkinlikleri yabancı dilde öğrencilerimize uyarlayan bir yabancı dil öğretmeni bulunur. Öğrencilere pratik ve günlük konuşmalara yönelik yabancı dil eğitimi verilecektir.

Görsel Sanatlar

Okul öncesi dönemde sanat eğitimi uygun bir şekilde verildiğinde çocukların; düzgün düşünmelerini geliştirme, kendilerini ifade etme, enerjisini pozitif yönde harcama, üretmenin hazzını yaşaması ve doğayı, dünyayı benimsemesi sağlanacaktır. Çocukların özgün ve estetik duygularının desteklenmesi ileriki yıllarda üretken, estetik algıları güçlü ve çevreye duyarlı bireyler olmalarını sağlayacaktır. Bu bilinçle; Cyprus Final Collage anasınıfı öğrencileri, anasınıfına başladığı andan itibaren sanatın birçok yönü ile tanışma fırsatı bulacaklar. Görsel Sanatlar dersi, atölyede farklı teknikler kullanılarak uygulanacaktır.

Müzik

Müzik derslerinde, öğrencilerimizle ses tanıma, nefes açma, şarkı söyleme, dinleme çalışmaları müzik odasında uygulamalı olarak yapılacaktır. Ayrıca müzik odasında ritim çalışmalarına da yer verilecektir.

Beden Eğitimi

Beden eğitimi, sağlıklı bir nefes ve dinç bir zihni yapılandırır. Eğlenceli kurallı oyunların kimi zaman jimnastiğe kimi zaman dansa dönüştüğü yöntemdir beden eğitimi. Beden Eğitimi dersleri ile fiziksel olarak öğrencilerimizin kemik ve kas yapıları güçlenir; sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik ve koordinasyon özellikleri gelişir. Zihinsel becerilerden özgüveni, karar verebilmeyi ve liderlik becerileri geliştirir; öğrenci takım olarak çalışmayı öğrenir. Bu düşünceden hareketle Cyprus Final Collage Anasınıfı öğrencilerine tırmanma duvarı çalışması, denge ve koordinasyon geliştirici parkur çalışmaları, çabukluk, esneklik ve dayanıklılık çalışmaları, sinir kas koordinasyonu seviye çalışmaları, kemik kas gelişimine yönelik verilecektir.

Bale

Bale, kuralları belli akademik dans tekniğinin, başka sanatsal ögelerle bileştirilerek bir sahne gösterisi oluşturulacak biçimde sunulmasıdır. Biz de okulumuzdaki bale derslerinde öğrencilerimize balenin teknik duruş ve pozisyonlarını öğreterek onların hem kas ve vücut gelişimlerini olumlu yönde etkilemeyi hem de dansın temeli olan baleyi sevdirmeyi, hazırladığımız koreografilerle sahneye çıktıklarında kendilerini göstererek özgüvenlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Satranç

Cyprus Final Collage'de uygulanacak satranç dersleri ile öğrenciler, kendi yetenek ve becerilerinin farkında olan, insanlarla uyumlu, sorumluluk ve işbirliği içinde yetişen bireyler olarak toplumdaki yerlerini alacaklar. Satranç dersleri; satranç öğretmeni tarafından satranç tahtasında uygulamalı olarak ve teknoloji destekli eğitimle verilecektir.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama derslerinin en önemli amacı öğrencilerin kendilerini rahatça ifade etmelerini ve davranışlarını takım ruhu ile sergileyebilmelerini sağlamaktır. Bu sayede öğrenciler kendinden emin hareketler sergileyebilecek, başarısına başarı katabilecektir. Bu düşünce ile okulumuzda yaratıcı drama dersleri haftada bir ders saati olmak üzere uygulanacaktır.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Anasınıflarında okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları kavram kartları, yap-boz oyunları, teknoloji destekli eğitim, kitap çalışmaları vb. birçok farklı yöntem ve materyal kullanılarak uygulanacaktır. Bu etkinlik ile öğrenciler tahmin etmeyi, fikir yürütmeyi ve çalışma yapmayı öğrenir ve geliştirirler. Uygulanan bu etkinliklere çizgi çalışmaları ile devam edilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin destekleyici çalışmalarıyla devam edecektir.

Gezi ve Sosyal Aktiviteler

Konulara yönelik çeşitli yerlere düzenlenen geziler tiyatro izleme, okulun yakın çevrelerine yapılan alan gezileri, müze gezileri, piknik ve eğlence programlarını içerecek. Bunların dışında veli katılım günleri yapılacaktır. Aile katılımı ve mutfak saati uygulamalarına yer verilerek, velilerimizin eğitime dâhil edilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenci Ön Kayıt Formu