Kulüp Çalışmaları

İlkokul Kulüp Çalışmaları

Öğrencilerimizin ilgi, beceri ve istekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri kulüp çalışmalarımız programlı bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerimizin faydalandığı kulüplerimiz ve amaçlarımız.

Futbol Kulübü

Dans Kulübü

Müzik , estetik, ritim ve esneklik duygularını kazandırır.
İnsan duygu ve düşüncelerini vücut dili ile anlatımıdır.
Dans iyi bir terapi yöntemidir.
Ekip ruhunu güçlendirir, kişiler arası iletişim ve uyumu sağlar.

Görsel Sanatlar Kulübü

Çizgi ve renklerle insanın kendini ifade ediş biçimidir.
Resim yeteneği doğuştan olduğu gibi sonra da çalışarak geliştirilebilir.
İnsanın, zevkine göre ürettiği tasarımları günlük hayatında da kullanarak aitlik duygusunu yaşar.
Hayal gücünü geliştirir, insanın kendisini özgür hissetmesini sağlar.
Düşüncelerimizi ifade ediş tarzımızdır.
Akademik olarak resim eğitimi almak isteyen öğrencilerimizin bu alanda gelişmelerini sağlar.
Öğrencilerimizin yaratıcı gelişmelerine imkan sağlayacak, bireysel olarak ve grup halinde yapacakları çalışmalarla farklı teknikleri öğrenerek,kendilerindeki becerileri keşfedecekleri bir derstir.

Ritim Perküsyon Kulübü

Ritim ve ezgi doğayla bire bir örtüşen güçlü duyguları bize verir.
Bir çocuk ritmi almaya başlamışsa öğrenmeye de başlamış demektir.
Yaratıcılık, doğadaki ritmi sezmekle başlar.
Doğadaki ritmi resimle anlatırsak resim sanatı, müzikle anlatırsak müzik sanatı, bedenimizle anlatırsak dans sanatı, sözcüklerle anlatırsak şiir sanatı olur.
İşte bu amaçla okulumuzun perküsyon sınıfında öğrencilerimizin kolaylıkla çalabileceği ritimsel kalıplar seçilerek kişisel ve grup olarak birlikte çalma olgusunu kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Piyano Kulübü

Çok sesli müzik eğitiminin temel çalgılarından biri olan piyano sanatsal, sosyal, eğitimsel açıdan çok büyük önem taşır. Öğrencinin müzik eğitimine destek sağlarken aynı zamanda bireye sanatçı kişiliği ve çağdaş düşünce anlayışı verir. Öğrencilerimize temel piyano eğitimi vererek kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktayız.

Satranç Kulubü

Süratli, doğru ve çabuk düşünmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneğini geliştirir.
Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırma alışkanlığı kazandırır.
Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
Kritik durumlarda iyi düşünme, daha iyi problem çözme ve bağımsız karar verme yeteneğini kazandırır ve geliştirir.

Drama ve Tiyatro Kulübü

"Oyun, çocuğun en ciddi uğraşıdır." sözünden hareketle 'oyun oynama' üzerine yapılandırılan drama etkinlikleri, öğrencinin sadece bilişsel gelişimini değil, kişilik gelişimini, duygusal gelişimini sağlar ve kişilerarası alanda işlevsel becerileri kazanmalarını amaçlayan bütüncü bir eğitim yaklaşımıdır. Öğrencilerin, yaparak-yaşayarak öğrenme, bilgi ve becerilerini farklı problemlerin çözümünde kullanabilme becerilerini geliştiren drama etkinlikleriyle özgüveni gelişmiş, sosyal ilişkilerinde yapıcı, yaratıcı, akademik başarıları yüksek çocuklar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenci Ön Kayıt Formu