Reh. ve Psikolojik Danışmanlık

İlkokul Reh. ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik Servisimiz, hem yaşam hem sınav başarısı ilkesinden yola çıkarak, bilimsellik ve profesyonellik esasına dayanır. Öğrencinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle kendisini tanımasına, farkındalık kazanmasına, problem çözme gücünü geliştirmesine, çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesine yardımcı olmak amacıyla kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında çalışmalarını yürütür.

Öğrencileri tanımak amacıyla kullanılan test, envanter, anket, bilgi formları gibi araçları hazırlar, geliştirir ve uygular. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ışığında öğrenciyi yakından tanır, takip eder ve kişisel gelişimlerine uygun yönlendirmelerde bulunur. Okuldaki rehberlik hizmetlerinin sunulmasında okul rehber öğretmeni, müdürü ve müdür yardımcıları, sınıf rehber öğretmenleri ve diğer ders öğretmenleri aktif bir şekilde görev almaktadır.

Öğrencilere zamanı planlama, kaynaklardan ve kitaplardan yararlanma, etkili verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili yol gösterir. Öğrencilere gidebilecekleri üst okullar, çalışabilecekleri iş ve meslekler hakkında bilgi verir ve onların bir mesleki tasarım geliştirebilmelerine, mesleğe yönelmelerine yardımcı olur. Sınav kaygısı, motivasyon ve konsantrasyon konularında psikolojik destek sağlar. Sınav danışmanlığı, sınav sonrasında tercih çalışması yaparak öğrencilerin hedefledikleri okullara yerleşmesine destek olur.

Velileri bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi, dikkat ve konsantrasyon, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler düzenler, dokümanlar hazırlar.

Öğrenci Ön Kayıt Formu